Đang gửi
Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận

TỎA SÁNG MUÔN NƠI - VƯƠN TẦM CAO MỚI

Tin Công ty

Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 4 công suất 48 MWp

Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 4 công suất 48 MWp

Ngày 13/7/2019, tại Bình Thuận, Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận (thành viên của Tập đoàn Hà Đô) đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 4 với công suất 48 MWp sau hơn 1 tháng vận...

Xem chi tiết